Read more about the article האם מחשבה יוצרת בריאות?
קדם תכנים

האם מחשבה יוצרת בריאות?

האם החיים והמוות ביד המחשבה? האם יש בכוחנו לרפא את עצמנו באמצעות החשיבה בלבד? ומהם הסודות לשמירה על הבריאות?